Tájékoztató honlaplátogatók részére

A Wörwag Pharma Kft.,mint a honlap üzemeltetője ezúton tájékoztatja látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Honlapon történő adatkezelések - adatkezelési nyilvántartási szám:
Ezen adatkezeléshez kapcsolódó nyilvántartási kérelmünket a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a 2011. évi CXII. törvény  68.§ (1) szerinti nyolc napon belül nem bírálta el, így az adatkezelés ugyanezen törvény 68.§ (2) szerint megkezdhető.
Jelenleg 5 honlapot üzemeltet a társaság, nevezetesen:

  • worwagpharma.hu
  • milgamma.hu
  • magnerot.hu
  • vashiany.com
  • gammapatika.hu

Ezek közül a worwagpharma.hu német szerveren fut, ezt leszámítva azonban mindegyik hazai tárhelyszolgáltatónál van regisztrálva.
A worwagpharma.hu üzemeltetője a Wörwag Pharma Kft., tárhelyszolgáltatója a Lightwerk GmbH. (Schulze Delitzsch utca 38., Stuttgart, 70565 Németország). A honlapon jelenleg adatfelvétel történik a kapcsolatfelvétel aloldalon, illetve regisztrációra is lehetőség van a szakmai oldalon. A galéria fényképei/videói között több személy fényképe látható, ezek publikálásának előfeltétele az érintettek beleegyezése.
A milgamma.hu, a magnerot.hu és a vashiany.com oldalon csupán egy helyen, a kapcsolatfelvétel fül alatt van lehetőség személyes adatok megadására. A magnerot.hu és a vashiany.com tárhelyszolgáltatója a Next Server Kft., fejlesztését, karbantartását a H2Online Kft. végzi.
Ügyféladatok a gammapatika.hu oldalon a megrendelések mértékéig kerülnek felvételre. A gammapatika használata regisztrációhoz kötött, azonban gyógyszertárak rendelhetnek csupán, így személyes adatok nem kerülnek rögzítésre az egyéni vállalkozók kivételével.
A honlap üzemeltetői regisztráltak a Google Analitics rendszerébe, mely adatokat gyűjt a honlapra érkező látogatók felhasználási szokásairól. Sütik (cookie) kerülnek tárolásra a honlapot látogatók számítógépein, egyúttal minden látogató IP címe is rögzítésre kerül.

adatkezelés célja:

A honlapon regisztráló látogatók azonosítása, számukra az elektronikus szolgáltatások elérhetővé tétel, továbbá kapcsolatfelvétel.

kezelt adatok köre:

név, e-mail cím, IP cím, internetezési szokások (cookie) Az adatkezelő a honlap bejelentkezést igénylő szolgáltatásainak használatához kezeli a felhasználó nevét, e-mail címét, címét, jelszavát, telefonszámát.

adatkezelés jogalapja:

az Infotv. 5 § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás


adattárolás határideje:

cookie esetén 2 év, regisztrációs adatok esetén az érintett törlési jelzéséig illetve passzív regisztrált esetén az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 2 év


adattárolás módja:

elektronikus

 

Az adatok kezelője a Wörwag Pharma Kft. (székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. VI. ép. 1. em.)

A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával az Információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII tv. előírásainak megfelelően történik.

Az adatkezelés, a weboldal szolgáltatásait igénybevevő regisztrált felhasználók, valamint az adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja.

A sütik (cookie) által felvett adatok kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

A Wörwag Pharma Kft.a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel.

Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosítására.

A regisztráció során megadott személyes adatokat a felhasználó kezdeményezésére törli az adatkezelő, valamint akkor, ha a szolgáltatás megszűnik.

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő postai címén (székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. VI. ép. 1. em.) illetve a  info@woerwagpharma.hu e-mail címen kérhető.

Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is.

 

A honlap szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 8 napon belül kerül sor.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Név:                       Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely:                1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap:                  http://www.naih.hu

Tájékoztatjuk, hogy a Wörwag Pharma Kft. (székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. VI. ép. 1. em.) által üzemeltetett honlapok látogatása során a fenti tájékoztatást tudomásul veszi, az adatkezeléshez hozzájárul.

 

designed by: hd Open!